Strona w przebudowie.

Filip Mecner Artist Management

ul. Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

 

Filip Mecner

+48 501 15 06 51

filip@mecner.com.

 

Agnieszka Mastalerz

+48 512 374 801

info@mecner.com

FILIP MECNER ARTIST MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501126, NIP 7010416680, REGON 147155556